วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

Blog โครงการมหิงสาสายสืบ

ความตั้งใจสำหรับการทำ"บลอกมหิงสาสายสืบ" คือ ทีมงานมหิงสาอยากจะสร้างช่องทางในติดต่อสื่อสารระหว่างชาวมหิงสาสายสืบทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พี่เลี้ยงโครงการฯ น้องๆ ที่ร่วมทำโครงการ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ได้ติดต่อสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อัพเดทข่าวสาร กิจกรรมโครงการมหิงสาฯ หรือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่น่าสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา ก็สามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันและประชาสัมพันธ์ได้ หรือถ้าหากพี่เลี้ยงฯ หรือน้องๆ เยาวชนกลุ่มใดที่มีความสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการทำงาน ก็สามารถสอบถามผ่านบลอกได้ นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯ ช่วยตอบแล้ว ยังอาจจะได้แนวคิดจากพี่เลี้ยงหรือเพื่อนๆ มหิงสากลุ่มอื่นร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในพื้นที่จริงให้กับชาวมหิงสาสายสืบท่านอื่นได้เรียนรู้

ทีมงานฯ หวังว่าบลอกมหิงสาจะสามารถเป็นช่องทาง เป็นเครือข่ายในการช่วยปฏิบัติงานโครงการมหิงสาสายสืบให้บรรลุผลตามเป้าหมายโครงการและเป็นการสร้างเครือข่ายของคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่ต่อไป